1% FELAJÁNLÁS

LIPÓT OKTATÁSÉRT ALAPÍTVÁNY

 

alapítója: Proteus-Gold Termelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

alapításának ideje: 2011. november 1.

székhelye: 9233 Lipót, Fő út 58.

alapító célja: a nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés támogatása, azon belül 

  • az angol nyelv oktatásához,
  • a zenei és képzőművészeti képzéshez,
  • a sporttevékenységhez,
  • az egészséges életmódra neveléshez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása.

Létrehozása óta jelentős mértékben hozzájárult az iskola berendezési tárgyainak vásárlásához, a tanítást-tanulást segítő eszközök beszerzéséhez, a működéshez szükséges személyi feltételek biztosításához.

Az alapítvány nyitott, bármely belföldi vagy külföldi személy támogathatja.

adószáma: 18285422-1-08