KÉPZÉSÜNK

oktatás

Iskolánkban különleges helye van a hitre nevelésnek. Törekszünk, hogy össze tudjuk kötni “az időleges és az örök célokat” a felnövekvő ember oktatásában és nevelésében. Az ökumenizmus szellemében nyitottak vagyunk a más hitvallású keresztények előtt is.

Az oktatásában, a nevelésében és az intézmény légkörében meghatározó tényező a bölcs mértéktartás a szélsőségekkel szemben -a próbát kiállt értékek és a jelen kihívásai között-, a higgadtság, a megfontoltság, a kiegyensúlyozottság és a körültekintés.

tankönyveken túl

A tanulók számára olyan humánus környezetet biztosítunk, ahol tiszteletet és odafigyelést kapnak. Segítjük kibontakoztatni tehetségüket, leküzdeni hátrányaikat, gátlásaikat, hogy fel tudjanak készülni az élethosszig tartó tanulásra.

Segítjük tanulóinkat abban, hogy problémáik megoldására mindig találjanak valakit, akihez bizalommal fordulhatnak. Így megvan rá az esélyük, hogy boldog felnőttekké váljanak, s mindig büszkék legyenek arra, hogy iskolánk tanulói voltak.

d

tanterv

Iskolánk tanulóit a magyar – angol két tanítási nyelvű speciális tanterv szerint oktatjuk.

 

Ez azt jelenti, hogy nemcsak az idegen nyelvet, hanem a pedagógiai programunkban meghatározott tantárgyak egy részét is angolul tanítjuk. Célunk, hogy az anyanyelvi és idegen nyelvi tudást egyidejűleg és kiegyensúlyozottan fejlesszük, a tanulókat megtanítsuk az idegen nyelven való tanulásra, képessé tegyük őket az idegen nyelvű információk feldolgozására, nyelvtudásuk aktív használatára.

A gyerekek a heti 4-5 angolórán kívül minden évfolyamon több tantárgyat tanulnak angol nyelven. Alsó tagozaton ének, rajz, környezet, felső tagozaton célnyelvi civilizáció, természetismeret, földrajz, biológia.

A program lényege a gyerekek motiválása, megnyerése a nyelvtanulás számára. Az angolul oktatott tantárgyak kiválasztásakor a tanulók életkori sajátosságait és nyelvi szintjét tartottuk szem előtt. A korai szakaszban az angol nyelv és a tantárgyak célnyelven történő tanulása egyidejűleg kezdődik. A kicsik az első évfolyamon még nem tanulnak angolul írni és olvasni, a nyelv oktatása szóbeli és vizuális eszközökre támaszkodik. A készségtárgyak (rajz, ének) vonzó tevékenységekkel párosulnak: játékok, dalok, mondókák, mesék, rajzok, szerepjátékok és szituációk segítik a nyelvtanulást.

A nyelvtudás szintjének emelkedésével lehetővé válik új tantárgyak bevezetése, a nyelvi kifejezőkészség együtt fejleszthető a tantárgyi tartalommal. A későbbiekben egyenletesebb a négy készség (beszédértés, beszéd, olvasás- és íráskészség) használata, a diákok kommunikációja oldottabb, megtanulják gondolataikat, véleményüket idegen nyelven kifejezni szóban és írásban egyaránt.

A nyolcadik év végére a diákok nyelvtudása eléri a középfokú szintet, így többségük sikeresen leteszi a nyelvvizsgát.

Mit jelent ez a képzés a szülő számára?

01.

Az intézmény keretei között a szorgalmi időben folyó két tanítási nyelvű képzés ingyenes.

02.

Az angol nyelven tanított tantárgyak tankönyvei nem ingyenesek.

03.

A szülő által anyagilag is támogatott programok:
– Az iskola megszervezi az 1. évfolyamon kezdő tanulók számára a nyári „táborozási” lehetőséget, ahol angol anyanyelvű tanárral vagy tanítást segítő diákkal, ill. nyelvszakos tanár vezetésével biztosítja a nyelvgyakorlást.
– A későbbiekben a szorgalmi/szüneti idő alatt, amennyiben a szülő igényli és anyagilag fedezi gyermeke angol nyelvterületre történő utazását, akkor az iskola megszervezi a programot.

Szükséges azonban hangsúlyozni az alábbiakat:

 • A program kétnyelvű, tehát az angol mellett az anyanyelv tanulása, fejlesztése és magas szintű művelése ugyanolyan fontos feladat.
 • Az idegen nyelv nem szorítja ki az anyanyelvet, nem annak ellenében, hanem az anyanyelvvel teljes összhangban hoz létre kiegyensúlyozott személyiséget.

A kéttannyelvű iskola előnyei – ahogy mi látjuk!

 • Itt biztosan meg fog tanulni angolul.
 • Élő kapcsolata lesz az angol nyelvvel, tehát nem csak az igeidőket, meg a nyelvtani szabályokat fogja bemagolni, hanem igenis használni fogja a nyelvet, napi szinten.
 • Jó kiejtése lesz, köszönhetően az anyanyelvi tanár jelenlétének.
 • Olyan gyerekek társaságában lesz nap, mint nap, akik szeretnek tanulni. Ez talán egy kicsit túlzás, viszont az angol nyelvet minden két tannyelvű iskolába járó gyerek szereti. Ezek a gyerekek kíváncsiak, nyitottak a világ történéseire, egyszóval szeretnek tanulni.
 • Az ilyen iskolába kevesebb olyan gyerek jár, akiknek a családjában nem érték a tanulás, a tudás. Mivel a csoport tényleg szeretne tanulni, sokkal jobb eredmény érhető el velük, mint ahol az óra fele a fegyelmezéssel megy el.
 • A gyerek megismer egy másfajta gondolkodásmódot, más kultúrát. Nyitottabb lesz a világra, könnyebben tud majd alkalmazkodni egy multikulturális környezethez, mint aki csak magyarul beszélő, egynyelvű környezetben nő fel.
 • Könnyebben illeszkedik be egy külföldi iskolába, hiszen már itthon megtapasztalta, milyen kézzel-lábbal, gesztusokkal, pár szóval megértetni magát az anyanyelvi tanárral. Nem stresszel azon, hogy nem érti tökéletesen, amit neki mondanak, hiszen képes a szövegkörnyezet alapján megfejteni a szavak körülbelüli jelentését.
 • Ha mind a gyerek, mind a szülő komolyan veszi a nyelvtanulást, az általános iskolát középfokú nyelvvizsga-bizonyítvánnyal zárhatja a gyerek. Ha kéttannyelvű középiskolában tanul tovább (másik nyelvből), 18 éves korára két középfokú nyelvvizsgája lehet. Ha ezután főiskolán, egyetemen továbbtanul, a két nyelvvizsgával biztosan el tud majd helyezkedni, akár Magyarországon, akár külföldön.
 • Ha megnézzük, mennyit kell fizetni egy nyelviskolában, vagy egy magántanárnak, amíg a nyelvtanuló a középfokú nyelvvizsgáig eljut – sok százezres, ha nem milliós nagyságrendről van szó. A kéttannyelvű iskolában mindez megspórolható, a nyelvvizsgához szükséges tudás ingyen és bérmentve megszerezhető.

Nem lenne teljes a kép, ha kihagynánk a negatívumokat, hiszen mint mindennek, a kéttannyelvű iskoláknak is vannak árnyoldalai.

A kéttannyelvű iskola hátrányai

 • Sokat kell tanulni. Ez nem úgy működik, hogy első osztály elején bejön a csak magyarul tudó gyerek, aztán nyolcadik végén kijön a kapun, tökéletes angol nyelvtudással a tarsolyában. Tanulni kell, nem keveset, különben a lemorzsolódók táborát fogja gyarapítani.
 • Az előző pontból következik, hogy a szülő nem dőlhet hátra. Amíg kicsi a gyerek, és nem megy az önálló nyelvtanulás, napi szinten kell segíteni, kikérdezni, ellenőrizni. Ha a szülő (vagy nagyszülő, esetleg nagyobb testvér) nem segít, a gyerek magára marad. A tananyag pedig akkora, hogy abban garantáltan lesz olyan rész, ami nem megy olyan fényesen.  Érdemes átgondolni, hogy van-e a családban olyasvalaki, aki együtt tud tanulni a gyerekkel, hetente többször is, éveken át.
 • Nagyon kevés szabadidő marad. A kéttannyelvű iskolába járó alsós gyerekeknek 28-29 tanórájuk van egy héten, amiből heti 5 nyelvóra.  Konkrétan ez azt jelenti, hogy előfordul 7-8. óra is, amikor a kisgyereknek ugyanúgy figyelnie kell, és a szabályokat betartania, mint reggel 8 órakor, amikor frissen beül az iskolapadba. Délután 4-kor, amikor kijön az iskolából, előfordul, hogy nincs kész az összes leckéje, mert annyi a tanulnivaló, hogy nem lett kész a tanuláson. Ilyenkor estefele még házit   kell készíteni, készülni kell másnapra a nyűgös, fáradt gyerekkel, és esetleg a sportolást is ezekbe a délutáni órákba kell belesűríteni. Nem egyszerű, sem a szülőnek, sem a gyereknek.
 • Néha olyan dolgokat kell megtanulni, ami kifejezetten szaknyelvhez tartozik. A negyedik osztályosok angolul tanulják a természetismeretet, és vannak a tankönyvükben érdekes dolgok. Olyan szavak, mint a potroh, poszméh, ebihal, úszóhártyás láb, ízeltláb. Hiába tud valaki angolul, biztosan lesz olyan szó a gyereke tankönyvében, amiről még hírből sem hallott.
 • Nem úgy van az, mint a szülők gyerekkorában, amikor volt napi 4-5 óra, aztán mehetett haza a gyerek, szabadon játszani. Játékra hét közben alig marad idő, nagy a hajtás, különösen, ha a kéttannyelvű iskola mellett még aktívan sportol, vagy zenél is a gyerek.

Érdemes-e tehát kéttannyelvű iskolába íratni a gyereket?

A válasz egyértelműen: igen!